Zapraszamy uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych do udziału w bezpłatnym wydarzeniu Check IT Junior!

W programie:

->14 marca br. prelekcje online skierowane do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.

-> 15 marca br. warsztaty online z tworzenia prostej gry platformowej w PixBlocks.

-> 14-15 marca br. prelekcje dla nauczycieli w „Pokoju Nauczycielskim” w godzinach popołudniowych, w formie online.

-> Warsztaty stacjonarne organizowane przez firmy IT oraz koła naukowe na terenie zainteresowanych szkół z Lublina. Termin warsztatów zostanie uzgodniony pomiędzy prowadzącymi, a zarejestrowanymi uczestnikami w późniejszym terminie. Warunkiem organizacji warsztatów w placówce szkolnej jest zapewnienie przez szkołę dostępu do sprzętów komputerowych.

Zapisy na warsztaty dokonywane są grupowo przez nauczyciela danej klasy. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na warsztaty, uczniowie jednej szkoły mogą wziąć udział tylko w jednych warsztatach online lub stacjonarnych, zaś o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Rejestracja na konferencję oraz zapisy na warsztaty zostaną uruchomione 1 marca br. o godz. 9:00!