Miejsce konferencji:


Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2
20-029 Lublin

Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie znajduje się przy ul. Grottgera 2, 20 029 Lublin. Do budynku LCK prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ul. Grottgera oraz wejście boczne od ul. Al. Racławickie. Wejście główne prowadzi przez duże, dwuskrzydłowe przeszklone drzwi, gdzie po lewej stronie znajduje recepcja. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). LCK zapewnia informację na temat rozkładu poszczególnych sal konferencyjnych w sposób wizualny – tablice informacyjne w atrium, naklejki w windach oraz tabliczki informacyjne na każdym piętrze budynku, oraz poprzez informację otrzymaną w recepcji atrium. Do rejestracji należy się kierować po pokonaniu 10m na wprost od wejścia głównego i kierować się na lewo. Na wprost wejścia głównego znajdują się trzy windy usytuowane centralnie po przejściu przez atrium. Windy wyposażone są w przyciski opisane alfabetem Braila, podświetlone po przyciśnięciu danego piętra. Windy wyposażone są również w system dźwiękowy informujący o numerze piętra. We foyer sal konferencyjnych po obu stronach budynku znajdują się klatki schodowe, których początek i koniec biegu schodów oznaczony jest podświetlanymi tabliczkami. Sekretariat LCK zlokalizowany jest na piętrze V – lewa strona po wyjściu z windy i przejściu 15 metrów (pierwsze drzwi po prawej stronie). Na każdej kondygnacji znajdują się toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowane po prawej stronie po wyjściu z windy. Wszystkie przejścia w budynku są bez progowe.
Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduję się na poziomie – 1 podziemnego parkingu, do którego wjazd zlokalizowany jest na prawo od wejścia głównego do budynku przy ul. Grottgera 2. Zaleca się, aby osoba niepełnosprawna, która chciałaby skorzystać z miejsca parkingowego na czas załatwiania sprawy w LCK poinformowała o takiej konieczności pod nr tel 81 718 09 00 co najmniej dzień wcześniej przed planowaną wizytą. Na poziomie -1 podziemnego parkingu LCK znajduje się również stacja ładowania samochodów elektrycznych. Zaleca się, aby osoba niepełnosprawna, która chciałaby skorzystać ze stacji ładowania samochodów zadzwoniła pod nr tel. 81 718 09 00 w celu uzyskania pomocy pracownika LCK.

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie. 
Prosimy o kontakt:
1.  telefonicznie pod nr 81 718 09 00 
2.  przesłanie e-maila na adres: lck@lcklubelskie.pl 
LCK nie zapewnia możliwości skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W przypadku niemożności dotarcia klienta do biura Lubelskiego Centrum Konferencyjnego istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi klienta w dogodny dla niego sposób.

Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin wyraził zgodę na postój autokarów w dniu 7 marca 2023 r. z zachowaniem niżej wymienionych warunków:

  1. Postój w dniu 7 marca 2023 r. w godz. 8.00 – 15.00 w zatoce autobusowej Ogród Saski 03 kilkuminutowy, tylko na czas wysiadania lub wsiadania uczestników konferencji Check IT w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2 w Lublinie, tak by nie utrudniać ruchu pojazdów komunikacji miejskiej.
  2. Przejazd i postój powinien się odbywać z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i płynności ruchu kołowego i pieszego.

Autokary mogą skorzystać z płatnego parkingu przy Stadion Arena Lublin. ul. Stadionowa 1, 20-405 Lublin.

Kontakt do biura organizacyjnego Check IT:

Zdjęcie profilowe przedstawiające Oliwę Wójtowicz

Oliwia Wójtowicz

tel. +48 691 045 080
mail: oliwia.wojtowicz@lublin.eu

Zdjęcie profilowe przedstawiające Martę Sztandarską

Marta Sztandarska

tel. +48 606 486 999
mail: marta.sztandarska@lublin.eu