Miejsce konferencji:


Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2
20-029 Lublin

Dostępność architektoniczna Lubelskiego Centrum Konferencyjnego dla niepełnosprawnych

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin w uzgodnieniu z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie wyraził zgodę na chwilowy postój autokarów w dniu 5 marca 2024 r. z zachowaniem niżej wymienionych warunków:

  1. Postój w dniu 5 marca 2024 r. w godz. 7:30 – 15.00 w zatoce autobusowej Ogród Saski 03 kilkuminutowy, tylko na czas wysiadania lub wsiadania uczestników konferencji Check IT w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2 w Lublinie, tak by nie utrudniać ruchu pojazdów komunikacji miejskiej.
  2. Przejazd i postój powinien się odbywać z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i płynności ruchu kołowego i pieszego.

Kontakt do biura organizacyjnego Check IT:

Zdjęcie profilowe przedstawiające Oliwę Wójtowicz

Oliwia Wójtowicz

tel. +48 691 045 080
mail: oliwia.wojtowicz@lublin.eu